షాయరీ

ఇప్పుడు-భయం-పయనం

ఇప్పుడు
———-
ఇప్పుడు
వాళ్ళే మాటాడుతున్నారు
జాలిగా సానుభుతిగా 
అభిమానంగా 
వాళ్ళే మాటాడుతున్నారు
నెత్తురారని చేతులతో
హత్తుకోజూస్తున్నారు!

ఇప్పుడు
వాళ్ళే మాటాడుతున్నారు
నిన్నూ నన్ను
గుడ్డివాళ్ళని చేసి!!

…….2…….

 

భయం.

చిన్నప్పుడు సాలలో 
ఆవు పేడ తీస్తూ 
పచ్చగడ్డి కోసం‌ గట్ల 
వెంబడి తిరుగుతూ
కోసుకురావడం 
తెచ్చినదానిని మేపుతూ
తన కళ్ళలో కాంతి
చూడడం ఇంకా 
మరపుకు రాలేదు

ప్రేమగా తన 
దళసరి నాలుకతో‌ 
నాకుతూ వుంటే
అమ్మ చేతితో నా తల 
నిమిరినట్లు వుండేది

తనను రోజూ సాకడం 
ఒక‌ వ్యాపకంగా మారి
దూరంగా వెళ్ళిన‌ రోజు 
ఏదో కోల్పోయిన బాధ వెంటాడేది

చివరిగా ఒక రోజు తను 
నిస్సహాయంగా నేలపై వాలిపోయి 
కనుల నుండి నీరు కారుస్తూ 
చివరిగా చూసిన చూపు మరపుకు రాలేదు

ఇప్పుడు ఆవు అంటే 
చర్మం ఒలిచి వేయబడుతున్న 
మనుషులు కనబడుతూ
భయపెడుతోంది…

 

——3——-

పయనం

కొన్ని రెప్పల కదలికలలో
నెత్తురు ఒక్కసారిగ కదలబారుతుంది
ఎక్కడో ఎప్పుడో మరచిన తెగిన
దారమేదో మరల అతుకుపడుతున్నట్టు
చివరి స్పర్శ ఏదో మరల వెలుగుతూ
కాలం చివర కమ్మిన చీకటిని దూరం చేస్తున్నట్టు
ఎండిన మొలకలపై చినుకులా కురిసి
మరొకసారి చిగురును హామీ ఇస్తున్నట్టు

దోసిలిలో ఒలికిన నెలవంకనలా
గుండె లోలోతులలోకి ఒంపుకుంటూ
ఒకమారు భుజం మార్చుకుంటూ
వేకువ లోకి పయనమవుతూ..

-కెక్యూబ్ వర్మ
(30-1-18)

One thought on “ఇప్పుడు-భయం-పయనం

  1. వర్మ కవిత్వం సరళంగా సూటిగా ఉంటుంది. అభినందనలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


   Type Comments in Indian languages (Press Ctrl+g to toggle between English and Hindi OR just Click on the letter)