షాయరీ

ఓ తార కథ

ఆ రోజు నింగి తన దేహాన్ని దొరికిన రంగులన్నింటిని
పోగుచేసి చీకటిదారాలతో కుట్టేసుకుంది
ఎప్పటిలాగే నింగి కాసింత వెలుగు చీకట్లను చల్లుతూ
విశ్రాంతికోసం రంగుల్ని ఓ తారలోకి ఒంపుతూ నిద్రపోయింది
ఇంకా అక్కడక్కడా పసుపు, ఉదా, నీలి, ఎరుపు
పాలిపోయి నిద్ర మబ్బులో ఉన్నాయి
నింగి మొత్తం ఓ గొడుగులా ఒకే నక్షత్ర గొట్టానికి వేలాడదియ్యబడింది
నింగికి కిందా నేల నేలకి పైన గాలి ఎడారి
ఆ ఎడారి అరణ్యంలోకి ఓ ఐదు రెక్కల దీపకాంతి
పట్టు తప్పి ఎడారిఒళ్ళో పడింది నింగి దేహం కప్పబడింది  
జారిన నక్షత్రం ఒంటరిగా కాసేపు తనను తాను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసుకుంది తోడు కోసం నిరిక్షించి నిరిక్షించి  గాలి అరణ్యాన్ని దహించేసింది
నల్ల రంగు కాస్తా బంగారు రంగులా మారింది కాని తోడు మాత్రం దోరకలేదు దేహము ధ్వంసమైంది ఆత్మఒక్కటే మిగిలింది .
                                                          –రమేశ్ కార్తీక్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


   Type Comments in Indian languages (Press Ctrl+g to toggle between English and Hindi OR just Click on the letter)