షాయరీ

కలి కాలం

కలి పర్వం 
ప్రవహించడం ప్రారంభమైంది
రోజుకింత నేల దొంగలించబడుతుంది
ప్రపంచాలన్ని 
రాలిపోయిన ఆకుల కింద
రహస్యంగా సమావేశమైయ్యాయి
ఒకటే చర్చ మట్టి దొంగ గురించి
రోజులాగే
ఆ రోజు చర్చించుకుంటున్నారు
సమావేశంలోనికి 
ఓ స్త్రీ  చాప కింద నీరులా 
ప్రవేశించింది
నేలపైన మట్టి దొరకక
తన భర్త దేహాన్ని డేగలకి 
దానం చేసినట్లు దుఃఖఃపత్రాన్ని
సమర్పించుకుంది
కళ్ళ నిండా చుక్కల్ని అతికించుకుని
నింగిని ఎడారిని చేసి
దొంగకై వాళ్ళందరు వలలా పోగైయ్యారు
దొంగ దొరకలేదు
కాని ఇల్ల కింది నేలలు మాయమైయ్యాయి
ఇళ్లు పాతాళానికి జారిపోయాయి
తెగిపడ్డ రెక్కతో
ఓ తుమ్మెద దొంగ పేరు రాయించుకొచ్చి వాళ్ళకి
బహుకరించింది
తెల్లారక ముందే వాళ్ళందరు
రేపల్లె తోటలో ఎండిన ఆకుల్లా వాలారు
తేనెటీగల్లా పాడసాగారు
ఝుంఝుం నాదానికి
యశోదా మట్టి కొంప నుండి
సిమెంటు ప్రపంచంలోనికి అడుగు పెట్టింది
తేనెటీగల్ని అడిగింది
ఏం కావాలి మీకు 
దానికి వారు నీ పిల్లాడి పొట్ట కావాలని 
సమాధానమిచ్చారు
కళ్ళను పాతాళానికి పరిచి ఆశ్ఛర్యంతో 
ఎందులకని బదులు పలికింది
నీ బిడ్డడు మా నేలల్ని ఆరగించాడు
మా నేలలు మాకు కావలి
అంటు కాగడలా ఉవ్విళ్ళూరారు
పరుగున రేమానవుడ్ని చేరి
ఆకలి సొరంగద్వారాల్ని విప్పమంది
అతగాడు పెదాల పెప్పల్ని నెమ్మదిగా తెరిచి
ముఖం నిండా పరిచాడు
మనిషి మట్టి పై చేస్తున్న అకృత్యాలన్ని
ఆమెను గతంలోనికి లాకెల్లాయి
అంతే రెపల్లె దద్దరిల్లెట్లు భోరుమంది
వెంటనే కలికాలానికి చిగురించిన సమూహాల్ని చేరి
కృష్ణుడు దొంగ కాదు
మీరెే అసలైన దొంగలు
నా బిడ్డడు నేలని 
భవిష్యత్తరాల కోసం దాచుంచాడు
దొంగిలించలేదు
ఆ మాటలు 
వాళ్ళను చుట్టి ఉన్న పొరల్ని కరిగించింది
నేల కోసం వాళ్ళు 
తమతమ గతాల్ని తవ్వుకోవడానికి
బయలుదేరారు
ఆ సిమెంటు దారి మీది నుంచి
రమేశ్ కార్తిక్ నాయక్    (7286942419)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


   Type Comments in Indian languages (Press Ctrl+g to toggle between English and Hindi OR just Click on the letter)