షాయరీ

 తండ్రులు-కొడుకులు

                          *
     తండ్రి మెడకు అటూ యిటూ కాళ్లేసి
      తన తలమీదనే చేతులు పెట్టి
            తననే పడవను చేసి
     యెన్ని యీతి వరదల్ని దాటేస్తాడో కొడుకు
       తండ్రులెపుడూ బిడ్డల సవారీలే
        బిడ్డల బతుకును వూరేగింపు చేయడానికి
          తండ్రులు దాటేవన్నీ అగ్ని గుండాలే
        దారి తెలియని మానవారణ్యాలలో
             కాళ్లను కోసే కొయ్యలూ
            బతుకును జార్చే గొయ్యలూ దాటాలి తండ్రులు
              కాళ్లకడ్డం పడుతున్న పాశాల్ని
            సుతారంగా మెడకు చుట్టుకుని
        పేగుబంధం తరతరాల వారసత్వం
         అనుబంధం యెదురుగా కన్పించే నిజప్రతిబింబం
         తన్నుతాను చూసుకోవడం లో
           అలముకునే స్వీయ వ్యామోహం
       యెన్నెన్ని ప్రేమ అగడ్తలు దాటాలో తండ్రులై
                గుంతకు చేరేలోపు
      ఉప్పు మూటై మోసిన వీపు సోపానాల
        మీదుగా తలమీదికెక్కి
        ఆకాంక్ష లు నెరవేర్చలేదనే నెపంతో
         అత్యాశల మెట్ల మీద నుండి
        తండ్రి ని తోసేసే అపరాధం కొడుకు
          తను నేర్పిన మాటలతోనే తండ్రిని నిందించే అవమానం కొడుకు
           తను వినిపించిన నీతి పాఠాల్ని
             తండ్రికి గుణపాఠం గా మలచే
             నిర్దయత కొడుకు
            తమ ప్రయాణాన్ని యెన్నడూ కలవని
             పట్టాల మీద కు మార్చుకునే కొడుకులు
               తండ్రుల పాలిటి కరుకు
          బాధ్యత మరచిన ప్రేమ దారితప్పిన గుర్రం
            యే చీకటి కీకారణ్యాలలోనో తిరుగాడి
          చివరకు కార్చుతుంది కన్నీరు
           అయ్యో నేను చేతికి రాని కొడుకుననీ
          చేతికి అందిన కళ్లాన్ని కొరడా గా మార్చుకుంటుంది
         యింకో గుర్రం – తండ్రీ నీ వీపు చిట్లించి గానీ చల్లారదు దాని మోహం
               తండ్రులై , కొడుకులై రెండు అగాథాల
               అంతరంగాలై పూడ్చలేని లోతుల్లో
               కూరుకుపోతున్న యెడమ తరాలు
               తండ్రులై , కొడుకులై రాగద్వేషాల
                ప్రతిబింబాలై నిలబడుతున్నవి యెన్నో ప్రతిబంధకాలు
                సగం దూరం సహప్రయాణీకులు
                 మిగిలిన సగం నడిచే అపార్థాల దాగుడుమూతలు
               ఒక తండ్రికొడుకు
                యింకో కొడుకు కు తండ్రి
               పూర్ణత్వానికి చేరనీయకుండా
                బంధవలయాన్ని తెగ్గొడుతున్నాయి
                 ప్రేమరాహిత్యపు గండ్లు
               తండ్రుల మరణానంతరం
               కొడుకులకు అందితే సాక్షాత్కారం
              బతుకంతా వెంటాడదా అపరాధభావం
                               **
                                                           వెంకట కృష్ణ/ కర్నూలు.

One thought on “ తండ్రులు-కొడుకులు

  1. అద్భుతమైన కవిత . కళ్ళ ముందు వున్న తల్లి తండ్రులని పట్టించుకోని కొడుకులకు ఒక గుణపాఠం .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


   Type Comments in Indian languages (Press Ctrl+g to toggle between English and Hindi OR just Click on the letter)