షాయరీ

నది లేని వాళ్ళం!

అవును మేము సామూహిక అనాథలం!
కుప్పలుగా పంటలను
మీ నోటికి  తినిపించే
జలపాయల చేతులు మాకు లేవు
 
రాయిలాంటి  భూమిని వెన్నముద్దల్ని చేసి
పచ్చందనాల్ని ప్రసవించే
అమ్మ చేతిస్పర్శ అందని వాళ్ళం!
 
డబ్బాపాలు తాగి పెరిగినట్లు
నీళ్ళ డబ్బాలు కొనుక్కుంటున్న వాళ్ళం!
 
‘బిరబిరా కృష్ణమ్మ, గలగలా గోదావరి’
పాఠ్యపుస్తకాల్లో చదివిన పంక్తులు
తడిరుచిని చూపిస్తూ మనసును ఊరిస్తుంటాయి 
 
ఫ్లోరైడో…ఉప్పదనమో….
జీవితాన్ని మెలికలు తిప్పుతున్న నీటి  సవతి ప్రేమ!
 
మా చెమట చుక్కల్ని కడగడానికి
అమ్మ కొంగులాంటి  ఒక్క నదీపాయైనా లేదు
 
ప్రకృతికి అంతా సమానమేనంటారు
మరెందుకో మాపై కనికరం చూపనేలేదు
మనిషి ప్రకృతిని మర్లేసుకుంటూ.. 
గంగను మా బీడు భూమిల్లోకి అడుగుపెట్టనివ్వని కుట్ర!
 
చేపలు, వలలు, బోట్లు – మార్కెట్లుగా..
బతుకు విస్తరించదు
 
నది చనుకట్టుమీద చేతులేసి కేరింతలు కొడుతూ 
పాలు తాగే అవకాశం లేని వాళ్ళం!
 
మాకొక నది ఉంటే 
గొడ్డు గోదా చెట్టు చేమా సమస్త జీవజాలం
ఆత్మల్ని తడుపుకునేవి!
మురికినంతా నదివొడ్డున పిండేసి 
బతుకును శుభ్రం చేసుకునే వాళ్ళం 
యేడాదికి  మూడు పంటల్ని తీసి 
మోతుబరి రైతులై పొయ్యేవాళ్ళం 
 
కానీ..
అమ్మలేని వాళ్ళలాగా
మేము నదిలేని వాళ్ళం!
 
–డా. షాజహానా
(నది స్పర్శ లేని నల్గొండ లాంటి  పట్టణాలకు..)

2 thoughts on “నది లేని వాళ్ళం!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


   Type Comments in Indian languages (Press Ctrl+g to toggle between English and Hindi OR just Click on the letter)