షాయరీ

పున్నమి పువ్వు

1.

వెన్నెలనెమలి పురివిప్పగానే

యాడి గంజిముద్దలతో అంబాడే తన

గారాల బొమ్మని నడుము కొమ్మల నడుమ

కూర్చోబెట్టుకుని

గూడుని బీడు చేసి

బీడును స్పర్శించి పుప్పొడికొమ్మలా

నిల్చుంటుంది నింగిలోని తనలాంటి దాన్ని

చూడ్డం కోసం

2.

నడుంకొమ్మలోని కోయిల  రాగాలాపన

ప్రారంభిస్తుంది

యాడి చేతిలోని చూపుడువేలు బాణంలా

చందమామ వైపుకు కోయిల చూపుని లాక్కెల్తుంది

కాసింత కాసింత వెన్నలని

యాడి చేతిలోంచి అమాంతం తాగేస్తుంది కోయిల

3.

కాసేపటికి భర్త అత్తా మామా పాపా

అందరు గూడు మొగ్గ నుండి రెమ్మల్లా

యాడి చుట్టూ విస్తరిస్తారు

ఇప్పుడదో  గిరిజన తామర పువ్వు

4.

వెన్నెల తాజాగా ఉండడానికి

పాప తన నవ్వుల నీళ్ళని చల్లింది

పున్నమి పువ్వు పై

ముత్యం తన దేహాన్ని ఎక్కడ విస్తరిస్తుందో అని

పాప తండ్రి వెన్నెల చుట్టు మట్టి మసిని పూసాడు

వెన్నెల పిట్ట తన ముఖాన్ని చూసుకోవడానికి

ముసల్దాని ముసుగు అద్దం పై వాలింది

5.

ముసల్దాని ముసుగంతా

క్షీర తారలతో చిగురించింది

పాప చిన్నారిల గొంతులో ప్రవాహం

ఆవలించడం ప్రారంభించి ములుగుతుంది

దంపతులిద్దరు సాప దండెం పై వాలిపోయారు

ముసల్ది మాత్రం తన రెండో తరంకోసం

పున్నమి పువ్వుని తేంపుకుని

తన తోనె తన గూడు లోనె

నాటుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ

తానో పసిపాపై వెన్నెల ఉయ్యలలో

నిద్రపోయింది

6.

వెన్నెలమయూరం సెలవు తీసుకుంటూ

తన కాంతి పించాల్ని మంచులా రాల్చి

కాలం కడుపులో చేరుకుని

తన ఙ్ఞాపకాలని

రాసుకోవడం ప్రారంభించింది

 

రమేశ్ కార్తీక్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


   Type Comments in Indian languages (Press Ctrl+g to toggle between English and Hindi OR just Click on the letter)